Tlač
patrí do skupiny liečebných metód. Liečebný účinok dosahujeme prostredníctvom nervových spojov cez reflexné oblúky. Masáž pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka. Cieľom masáže je vyhmatať a masírovať zmeny na koži, podkoží svaloch a určiť miesta so zmenenou kožnou citlivosťou. Reflexnou cestou dosiahneme liečivé účinky, t.j. odstránime ťažkosti vyvolané ochorením. Reflexnú masáž vykonávame segmentovou a väzivovou technikou.